Elklagenemnda

Innhold

Hvorfor står vi oppført med høyt forbruk med høye priser på hytta om vinteren, når vi bare bruker hytta om sommeren?

Les av måleren når du stenger hytta om høsten og åpner om våren og meld målerstandene til nettselskapet, og be om at årsforbruket fordeles på den årstiden du bruker hytta.