Elklagenemnda

Innhold

Jeg tror det må være noe feil med måleren. Den må gå for fort

Be om kontroll. Du må selv dekke kostnadene ved kontrollen med mindre den viser måleravvik større enn det som er gitt i forskrifter.