Elklagenemnda

Innhold

Jeg er etterfakturert fordi selskapet har beregnet et for lavt forbruk. Jeg tror ikke jeg kan ha brukt så mye som de har fakturert.

Nettselskapet forholder seg til reelle måleravlesninger og det forbruket som avleses av måleren. Foreligger ikke måleravlesninger har nettselskapet rett til å fastsette kundens uttak skjønnsmessig. Slike krav foreldes normalt etter tre år og nettselskapet kan ikke stipulere på grunn av manglende måleravlesninger over flere år.