Elklagenemnda

Innhold

Nemndas sammensetning

Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Frode Støle, Oslo tingrett. Stedfortreder er Einar Kaspersen, ved Borgarting lagmannsrett

Medlemmene Linn Hogner Jahr og Tina Jaasund Løland samt varamedlem Anne Kittilsen , alle fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Jon Aadland, BKK AS, og Lars Lima, Lyse Energi AS, samt varamedlemmene Ola Bergheim, Nore Energi AS, og Thomas Åtland Ellefsen, Skagerak Nett AS.

Sekretariatet

Sekretariatet består av sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr, Energi Norge.