Elklagenemnda

Innhold

Om Elklagenemnda

Elklagenenda behandler forbrukerklager på nettselskap og kraftleverandører.

Parter

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Nemnda ble godkjent i statsråd i mars 2007. KS Bedrift har også sluttet seg til avtalen.

Nemndas sammensetning

Nemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Frode Støle, Oslo tingrett. Stedfortreder er Einar Kaspersen, ved Borgarting lagmannsrett

Medlemmene Linn Hogner Jahr og Tina Jaasund Løland samt varamedlem Anne Kittilsen , alle fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Jon Aadland, BKK AS, og Lars Lima, Lyse Energi AS, samt varamedlemmene Ola Bergheim, Nore Energi AS, og Thomas Åtland Ellefsen, Skagerak Nett AS.

Sekretariatet

Sekretariatet består av sekretariatsleder Snorre Lamark og saksbehandler Jasmin Abu Sagr, Energi Norge.

Saker nemnda behandler

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Saksbehandling

Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skiftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner. Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt. Les også Vil du klage?

Nemndsavtalen (01.01.2007)