Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

974 resultater

Type artikkel
Velg område
974 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-115 Klage vedrørende AMS-måler - feilfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at selskapets beregning var feil og krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye. Klager krevde også en skriftlig unnskyldning, alternativt en kompensasjon. Klager anførte at Hafslund Nett AS har registrert feil måler på boligene. Klager anførte at de mottok fakturaer for begge boligene på grunn av at Hafslund Nett AS ikke kunne få orden på navn og adresser. Hafslund Nett AS anførte at klager er fakturert på feil måler og at han har betalt for mye for hele perioden. Hafslund Nett AS stilte seg utenforstående til at klager mente at kompensasjonen ikke har kommet han til gode. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-047 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at måleren ikke var avlest feil. Klager anførte at han har avlest måleren fortløpende og at dette var registrert hos nettselskapet. Skagerak Nett AS hevdet at klager har avlest feil målerstand over lengre tid. Skagerak Nett AS hevdet at klager har blitt fakturert et betydelig lavere døgnforbruk enn det reelle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 18-445 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at GNP Energy AS betalte faktura fra netteier for leveringspliktig strøm. Klager hevdet at GNP Energy AS ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke var blitt opprettet en strømavtale. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at de ikke kan klandres for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid. GNP Energy AS pekte på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-439 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at de har vært kunde hos selskapet i 13 år og betalt fakturaer fortløpende. Klager anførte at de ikke har mottatt purring eller oppfordring om å lese av måleren. Klager anførte også at TrønderEnergi Nett AS har sendt påminnelser om avlesning til feil e-postadresse. Klager mente at beregningen av etterfakturert krav var urimelig. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at de ikke har oppfylt standardavtalen og derfor avskrevet 25 % av merforbruket. TrønderEnergi Nett AS viste til klagers anførsel om feil e-postadresse, og anførte at det er kundens ansvar å gi oppdatert kontaktinformasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-438 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og pekte på at Nordmøre Energiverk AS skulle ha påsett at måleren ble avlest minst en gang i kalenderåret. Klager anførte at kravet må bortfalle da Nordmøre Energiverk AS ikke har fremlagt slik dokumentasjon som er krevd. Klager hevdet at det er feil prisberegning og umulig å dokumentere korrekt pris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-433 Klage vedrørende kompensasjon for langvarig strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd for begge målepunkt. Klager viste til at han eier to boliger med forskjellige bruksnummer. Agder Energi Nett AS viste til at klager er registrert med to aktive målepunkt og begge målepunkt er tilknyttet samme trafokrets. Agder Energi Nett AS anførte at klager er å anse som en sluttbruker for disse to målepunkt. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-411 Klage vedrørende krav om erstatning – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Krevde utgifter til ny vaskemaskin dekket. Klager hevdet at vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke ble varslet før utkobling. Klager hevdet at skaden kunne vært unngått dersom de hadde blitt varslet. TrønderEnergi Nett AS viste til at det ble gjennomført en utkobling av strømforsyningen da hovedsikringen skulle byttes. TrønderEnergi Nett AS beklager dersom klager ikke fikk varsel, men fastholdt at det ikke kunne være en årsakssammenheng mellom deres utkobling av strømforsyningen og skade på klagers vaskemaskin. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-365 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning - Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter gjentatte ut- og innkoblinger av strømforsyningen. Klager hevdet at ansvaret ligger hos selskapet da varmepumper ikke er konstruert for slike ekstreme ut- og innkoblinger. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Norgesnett AS viste til at det var feil i linjenettet som berørte 1000 kunder. Norgesnett AS anførte at det har vært ut- og innkobling av strømforsyningen og dette var noe utstyr må forvente å tåle. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-330 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at det er nyrestaurert bryggerhus. Klager hevdet at det aldri har vært en halvering av forbruk. Klager hevdet at kravet var uberettiget. Klager pekte på at de som kunde ikke kan gå inn i et sikringsskap for å lete etter feil. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i anlegget ved målerbytte. Det var byttet om på 2 faser som tilsier at 1/3 av forbruket. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på en halvering av avregnet forbruk og strømkostnader etter målerbytte i 2002. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-295 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig og viste til forbrukshistorikk på ny og gammel måler. Agder Energi Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte på grunn av manglende avlesninger. Agder Energi Nett AS hevdet at etterfakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.