Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

974 resultater

Type artikkel
Velg område
974 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-293 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært feil ved måleren og at måleren plutselig har gjort flere hopp i registrert forbruk. Klager anførte at han har avlest sifrene på måleren korrekt. Mørenett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Mørenett AS viste til at det ble sendt målermontør til klagers bolig hvor det ble gjennomført fire tester, uten å finne feil. Måleren ble tatt med til selskapet og det ble utført kontroll på måleren 7 ganger, i tillegg til telleverkstest. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-524 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at det ble foretatt en vesentlig avkortning av kravet. Klager anførte at det var usannsynlig at feilberegningen av strømforbruket kan ha vært så stort. Klager anførte også at det må være grenser for hvor stor feilmargin selskapet kan operere med. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS hevdet at var varslet tilstrekkelig om konsekvenser og risiko ved å ikke lese av måleren. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-537 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til avtalevilkårene og reagerte på selskapets prisendring uten varsel. GNP Energy AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at avtalevilkårene og påpekte at dersom kunden ikke oppfylte krav om avtalegiro og efaktura så står GNP Energy AS fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-471 Klage vedrørende etterfakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt tvist om faktureringsfeil. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at han har vært i den tro at ting har vært i orden da han har blitt bedt om å lese av strømmen. Klager mente at selskapet har dårlige kontrollrutiner. Ustekveikja Energi AS anførte at det i forbindelse med sluttavregning ble oppdaget at klager i hele avtaleperioden kun har blitt fakturert for elsertifikater og ikke selve strømprisen. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-221 Klage vedrørende jordfeil – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om spenningskvalitet og fakturert forbruk. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved registrert forbruk og avviste fakturert krav. Klager krevde at selskapet må undersøke spenningskvaliteten i hennes bolig. Klager anførte at det kan være en feil i nettet som har påvirket hennes bolig og dermed strømforbruk. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Kragerø Energi AS viste til at de har sjekket for jordfeil i deres nett, men ikke funnet noen feil. Kragerø Energi AS anførte at logget spenning ligger på et normalt nivå. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-203 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klager viste til at det ble avdekket feil ved måleren først 7 måneder etter målerbytte. Klager mente at nettselskapet burde ha oppdaget feilen tidligere. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at det ligger et ansvar hos klager som står nærmest til å vurdere forbruket sitt og dermed burde reagert på et slikt dropp i forbruk. Glitre Energi Nett AS har valgt å imøtekomme klager ved å rabattere etterfakturert krav med 25 %. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-172 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at å benytte målt forbruk i vinterhalvåret som grunnlag for å vurdere årsforbruk er urimelig. Klager tilbakeviste selskapets anførsel om feilavlesning og anførte at et slikt gjennomsnittsforbruk var unormalt høyt. Tinn Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Tinn Energi Nett AS hevdet at faktureringen var korrekt. Tinn Energi Nett AS anførte at klagers avlesning i april 2017 var feil og at dette var årsaken til det omstridte forbruket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.