Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

974 resultater

Type artikkel
Velg område
974 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-185  Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til rørlegger – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager hevdet at strømbruddet førte til frostskader. Klager anførte at dersom nettselskapet hadde tatt kontakt umiddelbart etter strømbruddet, så kunne skaden ha vært forhindret. Klager viste til at strømbruddet skyldtes arbeidet som ble utført med strømforsyningen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til at en defekt kabel inn til klagers nabohytte ble feilrettet. Dette førte til at klagers jordfeilbryter hadde slått seg ut og klagers hytte ble strømløst. Agder Energi Nett AS hevdet at de ikke har kontroll på egenskapene til jordfeilbryterne i boligene og dette er kundens ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering, Stenging / gjenåpning av strøm

  Sak reg.nr: 18-092  Klage vedrørende stenging og feilfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt inngåelse av nettleieavtale, feilfakturering og stenging. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det aldri har blitt varslet om stenging og hevdet stengingene var urettmessig. Klager anførte at hun ikke på noe tidspunkt har blitt varslet om feil i eierforhold eller om pliktlevering av strøm. Klager viste til at hun har bestilt strømavtale fra ny leverandør, men på grunn av feil hos Hafslund Nett AS, ble bestillingen avvist og måtte gjøres på nytt. Klager anførte at det har vært manglende kommunikasjon samt informasjon og dermed urettmessig fakturering. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at klager ble registrert med feil nett tariff, og det var årsaken til at bestillingen av strømavtale ikke gikk igjennom. Hafslund Nett AS har tilbudt en kompensasjon for tidsaspektet knyttet til stenging og manglende informasjon knyttet til kreditering av faktura og tilbakebetaling av fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-218  Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ble avregnet dobbelt for forbruket, ut fra at samme forbruk for samme periode gjentar seg på neste faktura. Det samme gjaldt målerstand. Klager pekte også på at det har vært en del krediteringer som han ikke klarer å forstå. Klager krevde at fakturaene krediteres og at det opprettes nye korrekte fakturaer. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at årsaken til kreditering var målerbytte. Fjordkraft AS viste til at det var sendt klager en oversikt over krediteringer og krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-766 Klage vedrørende overspenning – Kvinnherad Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde at Kvinnherad Energi AS dekket utgifter til elektriker for utskifting av overspenningsvernet hos hytteeierne. Klager anførte at det er den som har forårsaket overspenning som er ansvarlig for utgiftene. Kvinnherad Energi AS avviste klagers krav. Kvinnherad Energi AS viste til at de loggførte hendelsene som oppsto skyldtes ytre påvirkninger av vær og vind. Kvinnherad Energi AS anførte at det ikke er netteiers ansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-507 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager stilte spørsmål til hvorfor strømforbruket har blitt høyere etter at AMS-måleren ble installert. Klager viste til det historiske forbruksmønsteret og anførte at forbruket har økt med 70 % etter at AMS-måleren ble installert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at klager ble stipulert fordi det ikke ble oppnådd kontakt med den nye måleren. BKK Nett AS viste til at det er avtalt med klager at det vil bli montert kontrollmåler i serie med eksisterende strømmåler. BKK Nett AS anførte at dersom måleren viser feil, vil BKK Nett AS bytte måler og korrigere det økonomiske oppgjøret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-685 Klage vedrørende etterfakturering – Dalane Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert nettleie. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at han har efaktura og at han har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt skulle være i orden. Dalane Nett AS opprettholdt sitt krav. Dalane Nett AS anførte at det følger av fakturaen at det kun ble fakturert for kraft og mente at klager burde ha reagert på dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Stenging / gjenåpning av strøm

  Sak: 18-689 Klage vedrørende stenging – Rauland Kraftforsyningslag SA

  Saken gjaldt stenging og stengevarsler. Klager krevde at Rauland Kraftforsyningslag SA slutter å sende stengevarsler. Klager hevdet at Rauland Kraftforsyningslag SA og Kredinor driver med urimelig press for å få kunder til å betale. Klager hevdet at selskapets inndriving av fakturaer var i strid med god inkassoskikk. Rauland Kraftforsyningslag SA hevdet at inkassovarsel og betalingsoppfordring er i henhold til formkrav og frister. Rauland Kraftforsyningslag SA anførte at om klager kunne vært villig til å inngå en nedbetalingsavtale for gammel gjeld, samt en plan for hvordan det som påløpet etter hvert skal betales, vil klager slippe tilleggsomkostninger og stengekrav. Nemnda avviser saken fra behandling.

 10. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-325 Klage vedrørende spenningskvalitet – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt spenningskvalitet på klagers hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket, samt utgifter til rørlegger og ny varmepumpe dekket. Klager anførte at varmepumpen måtte skiftes på grunn av varmegang som skyldes lav spenning. Klager anførte at det ikke var feil ved den elektriske installasjonen, samt at jordfeil og jordfeilbrytere var installert. Klager hevdet at feilen utelukkende hviler på VOKKS Nett AS. VOKKS Nett AS avviste klagers krav. VOKKS Nett AS viste til at det var en periode hvor det var ekstremt mye feil i nettet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ble det ikke tilstrekkelig med ressurser til å følge opp spenningsklager. VOKKS Nett AS hevdet at årsaken ligger utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.